คำพูดแก้ไข

  • "ถ้าเราทำท้องถิ่นให้เข้มแข็งได้จริง การจัดการกับนโยบายข้างบน เราจะมีสถานะน้ำหนักมากขึ้น ถึงแม้โครงสร้างราชการจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยตลอด"

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ