• ความลุ่มหลงในเทคโนโลยีไม่ได้ติดตัวมาตั้ง­แต่เกิด แต่สั่งสมมาจากการที่ได้เห็นว่ามันทำให้ชี­วิตเราน่าสนใจขึ้นเยอะ
    • จิตต์สุภา ฉิน