เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา

คำพูดแก้ไข

  • ผมไม่ใช่แค่มั่นใจว่าหวยเป็นของครูปรีชา ผมมั่นใจว่าการกระทำครั้งนี้กระทำเป็นขบวนการ หลักฐานที่ครูมี พยายานที่ฝั่งครูมี มีมาก มีเยอะและมั่นแน่นตึ๊ก

อ้างอิงแก้ไข