เทียม โชควัฒนา

เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้ง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขายและมีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในประเทศ รับผิดชอบในการกระจายสินค้า กว่า 600 รายการ ภายใต้ 90 แบรนด์สู่ครอบครัวคนไทย[1]

คำคมแก้ไข

  พูดด้วยโทสะเพียงครั้งเดียว แต่อยู่ในใจคนตลอดชีวิต  

[2]

อ้างอิงแก้ไข