เทเรซา เมย์

อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

เทรีซา แมรี เมย์ (เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1956) คือนักการเมืองชาวบริติช อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร และหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.2010-2016 และสมาชิกรัฐสภาจากเขตเมเดนเฮดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ทั้งยังเป็นนักการเมืองสายอนุรักษนิยม-ประเทศเดียว (One-Nation Conservative) ผู้สนับสนุนการรวมตัวของประเทศต่าง ๆ (อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ) ในสหราชอาณาจักรต่อไป นอกจากนี้เมย์ยังเป็นนักการเมืองสายอนุรักษนิยมเสรี (liberal conservative) ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เธอได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรต่อจากนายเดวิด แคเมอรอนหลังการเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2016

เทเรซา เมย์

การกล่าวถึงแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก้ไข

  • ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองราชอาณาจักรไทยด้วยพระเกียรติ[1]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข