เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 กวีรางวัลซีไรต์ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เนาวรัตน์เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวิสุทธรังษี ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด และชั้นเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนทวีธาภิเศก จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำพูดแก้ไข

  เพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ ที่เป็นเหตุของความทุกข์ยากทั้งหมดในชีวิต

ยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่พอใจ เป็นความโลภ ยึดมั่นอยู่กับสภาพที่ไม่พอใจ คือ ความโกรธ และเหตุแห่งการยึดมั่นนั้น คือ ความหลง ความโลภ โกรธและหลง คือ ยาพิษสามขนานของชีวิตเรา

 
หนังสือ เรื่อง หญ้าหอมและดอกไม้ร่วง


  อยากให้รู้ว่ารักสักเท่าฟ้า

หมดภาษาจะพิสูจน์พูดรักได้
เต็มอยู่ในความว่างกว้างและไกล
คือหัวใจสองดวงห่วงหากัน

 
หนังสือ เรื่อง หญ้าหอมและดอกไม้ร่วง