เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 กวีรางวัลซีไรต์ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เนาวรัตน์เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวิสุทธรังษี ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด และชั้นเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนทวีธาภิเศก จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำพูด แก้ไข

  เพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ ที่เป็นเหตุของความทุกข์ยากทั้งหมดในชีวิต

ยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่พอใจ เป็นความโลภ ยึดมั่นอยู่กับสภาพที่ไม่พอใจ คือ ความโกรธ และเหตุแห่งการยึดมั่นนั้น คือ ความหลง ความโลภ โกรธและหลง คือ ยาพิษสามขนานของชีวิตเรา

 
หนังสือ เรื่อง หญ้าหอมและดอกไม้ร่วง


  อยากให้รู้ว่ารักสักเท่าฟ้า

หมดภาษาจะพิสูจน์พูดรักได้
เต็มอยู่ในความว่างกว้างและไกล
คือหัวใจสองดวงห่วงหากัน

 
หนังสือ เรื่อง หญ้าหอมและดอกไม้ร่วง