เบอร์นาร์ด เอ็ม. บารัช

คำคมแก้ไข

  ผู้นำทางการเมืองต้องมองข้ามบ่าของตนอยู่ตลอดเวลาว่า ผู้ตามของตนยังอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่อยู่ที่นั่นแล้ว เขาก็ไม่ได้เป็นผผู้นำทางการเมืองอีกแล้ว  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข