คำคมแก้ไข

  การต่อสู้ระหว่างเหตุผลกับอำนาจยุติลงด้วยชัยชนะของเสรีภาพ ประเทศที่เจริญและก้าวหน้าที่สุด ยอมรับว่าอิสระในการถกเถียงเป็นหลักและรากฐานสำคัญ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ