คำคมแก้ไข

  รัฐจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงจากรัฐที่ตั้งอยู่บนการเปลี่ยนแปลงชนชั้น มาเป็นรัฐของประชาชน  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ