เปลื้อง วรรณศรี

คำคมแก้ไข

  การอยู่ร่วมกันโดยสันติ คือ หลักประสกันสันติภาพของโลก  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ