เมาริช บาร์เรส

คำคมแก้ไข

  นักการเมืองนี่เป็นนักกายกรรมชั้นยอด เขามักรักษาดุลย์ของตนเองโดยการพูดอย่างหนึ่ง ทำอีกอย่างหนึ่ง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ