เลโอ ตอลสตอย

เลโอ ตอลสตอย หรือชื่อเต็มว่า เลฟ นีโคลาเยวิช ตอลสตอย (อังกฤษ: Leo Tolstoy รัสเซีย: Лев Никола́евич Толсто́й; 9 กันยายน ค.ศ. 1828 - 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1910) เป็นนักเขียนชาวรัสเซีย มีผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น สงครามและสันติภาพ และ อันนา คาเรนินา

ความรักคือชีวิตทั้งหมด ทุก ๆ สิ่งที่ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจเพียงเพราะว่าฉันรัก

คำพูดแก้ไข

  ความผิดพลาดคือพลังที่เชื่อมมนุษย์เข้าด้วยกัน ความจริงถูกสื่อสารกับมนุษย์โดยการกระทำของความจริงเท่านั้น มีเพียงการกระทำแห่งความจริงโดยการนำแสงสว่างเข้าสู่มโนธรรมของแต่ละคนเท่านั้นที่สามารถละลายการเกาะกลุ่มกันของความผิดพลาด และแยกมนุษย์ทีละคนออกจากมวลชนที่รวมกันเป็นหนึ่งด้วยความผิดพลาด[1]  
  มนุษย์สามารถมีชีวิตและมีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร ดังนั้น ถ้าเขากินเนื้อ เขาก็มีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์เพียงเพื่อความอยากอาหารของเขา และการกระทำเช่นนั้นก็ผิดศีลธรรม[2]  
  ข้าพเจ้านั่งบนหลังของชายคนหนึ่ง บีบคอเขา และให้เขาอุ้มฉัน และยังยืนยันกับตัวเองและคนอื่น ๆ ว่าข้าพเจ้าสงสารเขามาก และอยากจะแบ่งเบาภาระของเขาด้วยทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้ ยกเว้นการลงจากหลังของเขา[3]  
  อาชีพของชายและหญิงทุกคนคือการรับใช้ผู้อื่น[4]  

สงครามและสันติภาพ (ค.ศ. 1865 - ค.ศ. 1867; ค.ศ. 1869)แก้ไข

  ความรักคือชีวิต ทั้งหมดทุก ๆ สิ่งที่ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจเพียงเพราะว่าฉันรัก[5]  

อ้างอิงแก้ไข

  1. My Religion (ค.ศ. 1884), บทที่ 12
  2. Writings on Civil Disobedience and Nonviolence (ค.ศ. 1886)
  3. Writings on Civil Disobedience and Nonviolence (ค.ศ. 1886)
  4. What Is To Be Done? (ค.ศ. 1886) บทที่ XL แปลใน The Novels and Other Works of Lyof N. Tolstoï (ค.ศ. 1902) เรียบเรียงโดย Nathan Haskell Dole หน้า 281
  5. Thoughts of Prince Andrew Bk XII, หน้า 16

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ