แจ็ค เวลซ์ (Jack  Welch)  คือ หนึ่งในบรรดาผู้บริหารระดับสูงสุด  หรือ  CEO (Chief  Executive Officer) ที่ประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงก้องโลก  คือพูดได้ว่า  ไม่มีหนังสือที่เกี่ยวกับ CEO เล่มไหนในโลกที่ไม่อ้างถึงแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการของเขา แจ็ค เวลซ์  จึงเป็น “ต้นแบบ” ที่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างยึดถือเป็นแบบอย่าง

JackWelchApril2012.jpg

คำคมแก้ไข

  If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.  
ถ้าคุณไม่ได้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อย่าลงไปแข่ง