เวฬุรีย์ ดิษยบุตร

เวฬุรีย์ ดิษยบุตร (ชื่อเล่น: ฝ้าย; เกิด: 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992) เป็นบุตรสาวคนเดียวของธีระ กับกมลพร ดิษยบุตร เป็นชาวอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี บิดามารดาประกอบอาชีพส่วนตัว มีน้องชายหนึ่งคน จบการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวีรศิลป์และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวิสุทธรังษี ก่อนหน้านี้เคยศึกษาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำคมแก้ไข

  Sometimes life is too hard to be alone, and sometimes life is too good to be alone.  
บางครั้งชีวิตก็อยู่ยากเกินกว่าจะอยู่คนเดียว และบางครั้งชีวิตก็ดีเกินกว่าที่จะใช้คนเดียว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ