เอช แอล. เมนเคน

คำคมแก้ไข

  • นักการเมืองที่ดีนั้นไม่อาจคิดหวังได้ ประหนึ่งคิถึงนักย่องเบาซื่อสัตย์