เอช แอล. เมนเคน

คำคมแก้ไข

นักการเมืองแก้ไข

  นักการเมืองที่ดีนั้นไม่อาจคิดหวังได้ ประหนึ่งคิถึงนักย่องเบาซื่อสัตย์  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ