เอ็ดการ์ เดกาส์

ศิลปะ ไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็น แต่มันคือสิ่งที่คุณทำให้คนอื่นเห็น

Edgar Degas self portrait 1855.jpeg
  • Art is not what you see,but what you make others see.