เฮนรี ฟอร์ด (30 กรกฎาคม ค.ศ. 1863 – 7 เมษายน ค.ศ. 1947) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ และได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนก่อให้เกิด "ชนชั้นกลาง" ขึ้นมาในสังคมอเมริกัน ฟอร์ดเป็นผู้แรกที่ประยุกต์ระบบสายพานการผลิตเข้ากับการผลิตยานยนต์ในจำนวนมาก ๆ ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ปฏิวัติการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลอย่างมากกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยนักทฤษฎีสังคมหลายคนถึงกับเรียกช่วงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมช่วงนี้ว่า "แบบฟอร์ด" (Fordism)

เฮนรี ฟอร์ด ค.ศ.1919

คำคม

แก้ไข
  ความล้มเหลว คือโอกาสอีกครั้งที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยความเฉลียวฉลาดกว่า  
  ลูกค้าสามารถมีรถที่พ่นสีอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ ตราบเท่าที่มันเป็นสีดำ[1]  

อ้างอิง

แก้ไข
  1. "My Life and Work by Samuel Crowther and Henry Ford". 2005-01-01. Archived from the original on 2023-05-23.