คำคมแก้ไข

  ความต้องการของประชาชนเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ