คำคมแก้ไข

  จงกล้าหาญ กล้าหาญ และกล้าหาญให้มากขึ้น