คำคมแก้ไข

  ถ้าใครสามารถเรียก ศรัทธา จากประชาชนได้ ผู้นั้นหรือฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะในสงครามประชาชน  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ