คำคมแก้ไข

  โลกอนาคตเป็นของกรรมกร ทุก ๆ คนจักต้องใช้แรงงาน  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ