แซมวล พี ฮันติงตัน

คำคมแก้ไข

  การปฏิวัติที่สำเร็จบรรลุเป้าหมาย จะมีการระดมพลทางการเมืองและการทำให้เป็นสภาบันควบคู่กันไป  
  ถ้าไม่มีรัฐบาลใดสามารถได้มาซึ่งอำนาจและไม่ได้รับการสนับสนุนจากชนบท เราสามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มของการมีเสถียรภาพทางการเมืองนั้นค่อนข้างน้อยมาก  

แก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ