แฟรงคลิน พี อดัมส์

คำพูดแก้ไข

  • "ผู้ชนะการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นชาย หรือ หญิง ล้วนมาจากการที่คนส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียง เพื่อต่อต้านบางคนมากกว่าการสนับสนุนคนบางคน"