แมคคีเอลเวลลี่

คำคมแก้ไข

  ผู้ซึ่งเชื่อในโชคน้อยเท่าใด ตำแหน่งฐานะของเขาก็จะมั่นคงมากขึ้นเท่านั้น  
  ผู้ปกครองต้องพยายามหลีกเลี่ยงจากการถูกเกลียดชังให้ได้  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ