แม่แบบนี้จะเพิ่มบทความระบุไปยัง หมวดหมู่:บทความที่น่าจะถูกรวมเข้าด้วยกัน