แม่แบบ:รายการอ้างอิง

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Reflist)

วิธีใช้งานแก้ไข

ให้ใส่ในส่วนอ้างอิง ซึ่งจะแสดงผลเหมือน <references /> แต่จะมีการจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ ให้ใส่ใต้หัวข้อ "อ้างอิง"