แอนสท์ ฟรีดริช ชูมาเคอร์

แอนสท์ ฟรีดริช "ฟริทซ์" ชูมาเคอร์ (เยอรมัน: Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher; 19 สิงหาคม ค.ศ. 1911 – 4 กันยายน ค.ศ. 1977) เป็นผู้มีอิทธิพลระดับนานาชาติ ในการเป็นนักคิดทางสถิติและเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการถ่านหินแห่งสหราชอาณาจักร[1] ความคิดของเขากลายเป็นที่พูดถึงไปในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 และเขาเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับบทวิจารณ์เศรษฐกิจตะวันตกและข้อเสนอเกี่ยวกับสำหรับเทคโนโลยีระดับมนุษย์ เทคโนโลยีการกระจายอำนาจ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

คำคมแก้ไข

  • การผลิตทรัพยากรในท้องถิ่นสำหรับความต้องการของท้องถิ่น เป็นวิธีการที่มีเหตุผลมากที่สุดของชีวิตบนทางเศรษฐกิจ