โกวิท อเนกชัย

“  ศิลปะไม่ใช่เรื่องของความเก่ง ไม่ใช่เรื่องเล่ห์เหลี่ยม ไม่ใช่เรื่องปฎิภาณอะไรทั้งนั้น มันเป็นเรื่องความจริงใจ มันเป็นเรื่องที่ต้องกลั่นกรอง บ่ม เหมือนผึ้งสะสมน้ำหวานทีเดียวเพื่อจะออกมาเป็นรวงผึ้ง เป็นผลงานออกมา จิตใจประณีตลึกซึ้งเท่าไหร่ งานจะลึกซึ้งเท่านั้น


”
— 'โกวิท อเนกชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ นวนิยาย) พุทธศักราช ๒๕๕๐

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ