คำคมแก้ไข

  การสร้างองค์กรประชาชน การสร้างผู้นำระดับประชาชน เป็นการวางพื้นฐาานที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ