โคฟี แอนนัน

อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ

โคฟี แอนนัน (Kofi Annan) เกิดวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1938 เป็นนักการทูตชาวกานา และ เป็นอดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

Kofi Annan.jpg

แอนนันนับเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนที่ 7 โดยรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1997 และหมดวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2006 โคฟี แอนนัน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วย

คำคมแก้ไข

  วันหนึ่งครูใหญ่เดินเข้ามาในห้องเรียน แล้วยกกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ขึ้น บนกระดาษมีจุดสีดำเล็ก ๆ จุดหนึ่งอยู่ที่มุม

"นักเรียนเธอเห็นอะไร"ครูถาม พวกเราตะโกนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า "จุดดำ จุดหนึ่งครับ"

แล้วครูก็พูดว่า "ถ้างั้นไม่มีใครเห็นกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่นี้เลยใช่ไหม อย่าให้มีทัศนคติ แบบนี้ติดตัวเมื่อโตขึ้นนะ

 
  สหประชาชาติสนับสนุนระบบการปกครองตามขั้นตอนแบบประชาธิปไตยโดยผ่านการเลือกตั้งที่เป็นธรรม การก่อรัฐประหารเช่นนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ