โชติกานต์ พิพัฒกุล

คำพูดแก้ไข

  • การทานอาหารแบบตะวันตกจะมีขั้นตอนวิธีการรับประทานที่แตกต่างจากเอเชีย อาหารแบบตะวันตกจะถูกเสริ์ฟเป็นคอร์ส ซึ่งในแต่ละมื้อจะมีทั้งหมด 4 คอร์ส ได้แก่ Appetizer, Soup, Main Course และ Dessert การได้มาสัมผัสบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบตะวันตกนี้ไม่เพียงได้ความรู้เรื่องวิธีการขั้นตอนการรับประทาน แต่ยังได้เรียนรู้คำศัพท์อีกด้วย