คำคมแก้ไข

  ที่ใดไม่มีกฎหมายที่นั่นก็ไม่มีความยุติธรรม