คำคมแก้ไข

  ความใฝ่ฝัน ไม่เคยหยุดยั้ง  
Ambition never comes to an end.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ