โยชิดะ เคนโกะ

คำคมแก้ไข

  ความใฝ่ฝัน ไม่เคยหยุดยั้ง  
Ambition never comes to an end.