โยชิดะ เคนโกะ

โยชิดะ เคนโกะเป็นนักเขียนและพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่น

คำคมแก้ไข

  ความใฝ่ฝัน ไม่เคยหยุดยั้ง  
Ambition never comes to an end.