โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

คำขวัญแก้ไข

  • รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข