โรงเรียนอนุบาลกระบี่

คำขวัญแก้ไข

  • รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข