โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

คำขวัญแก้ไข

  • "เรียนเด่น ประพฤติดี สามัคคี มีวินัย"