โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คำขวัญแก้ไข

  • ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข