โสกราตีส (กรีก: Σωκράτης; อังกฤษ: Socrates) (4 มิถุนายน 470 ปีก่อนคริสตกาล - 7 พฤษภาคม 399 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นนักปราชญ์กรีกและเป็นชาวเมืองเอเธนส์

คำคม แก้ไข

  ชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีคุณค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่  
The unexamined life is not worth living.