คำพูดแก้ไข

  ความฉลาดคือความมั่งคั่งที่ดีที่สุด  
  ความรู้คู่คุณธรรม  
  ชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีคุณค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ