ไบรอัน เดวิดสัน

การกล่าวถึงแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแก้ไข

  • รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ยินข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์จะทรงเป็นระลึกถึงของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้