ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน

ดร.ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 - ) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 3 สมัย เป็นอดีตหัวหน้าพรรคแนวประชาธิปไตย และอดีตรองหัวหน้าพรรคราษฎร

คำคมแก้ไข

  นิสิต นักศึกษาเป็นคนที่มือและจิตใจสะอาดมากทุกคน เมื่อเจ้ามามีบทบาททางการเมืองแล้ว จะทำให้การเมืองสดใสและสะอาดมากขึ้น  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข