ไพบูลย์ วงษ์เทศ

คำคมแก้ไข

  ไม่มีไม้หน่อใดจะใหญ่ยิ่งเท่าไม้มิ่งมวลมหาประชาศัย ยิ่งตัดต้นโค่นเผามากเท่าใด ยิ่งเติบใหญ่กว่าเก่ามากเท่ากัน  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ