ไพโรจน์ ชัยนาม

คำคมแก้ไข

  แม้ระบอบประชาธิปไตย จะมีข้อตำหนิได้ก็จริง แต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าการปกครองระบอบอื่นดีกว่า

ผู้แทนราษฎรอาจจะมีทั้งดีและทั้งเลว ทั้งสามารถและไม่สามารถ แต่ก็ในการปกครองระบบอื่น แวดล้อมไปด้วยคณะรัฐบาลที่สามารถทุกคนหรือ? หาไม่เลย แม้เพียงสองสามคนเท่านั้น ก็ยังมีเรื่องเสื่อมเสียบ่อยๆ สำมะหาอะไรกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีผู้ร่วมใช้อำนาจในการปกครองมากมาย จะไม่มีข้อเสีย เพราะเมื่อมีคนมากก็ย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันอยู่ ซึ่งเป็นวิสัยธรรมดาของมนุษย์ ดั่งนี้เมื่อมีอะไรที่เสื่อมเสียเกิดขึ้น เพราะระบอบประชาธิปไตย เช่น ผู้แทนราษฎรรับสินบน หรือทำการฉ้อโกง เป็นต้น

ก็อย่าเพิ่งด่วนติว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ดี เพราะนั่นเป็นเพียงคนๆ เดียว หรือคนส่วนน้อยไม่ดีเท่านั้น ไม่ใช่เพราะระบอบประชาธิปไตยไม่ดีทั้งระบอบ

 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ