ไพโรจน์ ปรีชา

คำคมแก้ไข

  มันเป็นความผิดหรือที่จะช่วยผู้ถูกกดขี่เรียกร้องหาความยุติธรรม มันเป็นความผิดหรือที่ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับข้าราชการผู้ฉ้อราษฎร์บังหลวง มันเป็นความผิดหรือที่จะเรียกร้องเพื่อให้คนยากแค้นได้มีโอกาสลืมตาอ้าปาก  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ