ไมตรีพาลา สิริเสนา

คำพูดแก้ไข

  • ไม่อาจลืมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงทำให้ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ปธน.และนายกฯศรีลังกา ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ". Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. เรียกข้อมูลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559.