ไลลา บุญยศักดิ์

ไลลา บุญยศักดิ์ เกิดวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1982 เป็นน้องสาวแท้ ๆ ของ ดารัณ บุญยศักดิ์ (ชื่อเดิม: สินิทธา)  มีมารดาชื่อธัญดา นิลภิรมย์ (ชื่อเดิม: จิราภรณ์) ส่วนบิดาเป็นทหาร ชื่อพลเรือตรี สิริศักดิ์ บุญยศักดิ์ เธอเคยนับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันเป็นคริสต์ พลอยจบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จ.ระยองต่อมาได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโยนออฟอาร์ค กรุงเทพมหานคร และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คำคมแก้ไข

  ถ้าเค้าจะรัก อยู่เฉยๆ เค้าก็รัก  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ