การปฏิวัติ (มาจากคำว่า revolutio ในภาษาละตินตอนปลาย ซึ่งแปลว่า "การหันกลับ") คือ การเปลี่ยนแปลงหลักมูลในโครงสร้างอำนาจหรือการจัดระเบียบซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาค่อนข้างสั้น

การปฏิวัติคือความคิดที่ได้พบดาบปลายปืนของมัน - จักรพรรดินโปเลียนที่ 1

แก้ไข

แก้ไข

  • การปฏิวัติคือความคิดที่ได้พบดาบปลายปืนของมัน

แก้ไข