จอห์น เอฟ. เคนเนดี

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

จอห์น ฟิตซ์เจอรัลด์ เคนเนดี (อังกฤษ: John Fitzgerald Kennedy; 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1917 - 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963) เป็นประธานาธิบดีคนที่ 35 แห่งสหรัฐอเมริกา 

เคนเนดีใน ค.ศ. 1963

คำพูดแก้ไข

  เหล่าชนที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการปฎิวัติโดยสันติ ย่อมเป็นผู้ที่ทำให้การปฎิวัติด้วยความรุนแรงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ