จอห์น เอฟ. เคนเนดี

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

จอห์น ฟิตซ์เจอรัลด์ เคนเนดี (อังกฤษ: John Fitzgerald Kennedy; 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1917 - 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963) เป็นประธานาธิบดีคนที่ 35 แห่งสหรัฐ 

จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติ

คำพูด

แก้ไข
  เหล่าชนที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการปฏิวัติโดยสันติ ย่อมเป็นผู้ที่ทำให้การปฎิวัติด้วยความรุนแรงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ