การโฆษณาชวนเชื่อ

การโฆษณาชวนเชื่อ คือการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นกลางและมีจุดประสงค์หลักในการสร้างอิทธิพลต่อผู้อ่าน โดยบ่อยครั้งที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกเลือกเพื่อใช้ในการส่งเสริมการรับรู้โดยเฉพาะและกระตุ้นอารมณ์มากกว่าการตอบสนองอย่างมีเหตุผลต่อสถานการณ์

จุดประสงค์ของนักโฆษณาชวนเชื่อคือการทำให้คนกลุ่มหนึ่งลืมไปว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นมนุษย์ ~ อัลดัส ฮักซ์ลีย์

คำคม

แก้ไข
  • ชนชั้นซึ่งมีปัจจัยการผลิตทางวัตถุอยู่ในการกำจัด มีอำนาจควบคุมในเวลาเดียวกันกับปัจจัยการผลิตทางจิต
  • การโฆษณาชวนเชื่อที่ได้ผลทั้งหมดต้องถูกจำกัดให้อยู่ในจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ และจะต้องใช้คำขวัญเหล่านี้ในคำขวัญจนกว่าคนสุดท้ายของสาธารณชนจะเข้าใจ
    • โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์ อ้างถึงโดย Zachary Jonathan Jacobson ใน หลายคนกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของ 'Big Lie' พวกเขากำลังกังวลในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หนังสือพิมพ์ เดอะวอชิงตันโพสต์ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
  • การโฆษณาชวนเชื่อคือแขนในการบริหารของรัฐบาลที่มองไม่เห็น
    • Propaganda (1928) โดย เอ็ดเวิร์ด เบอร์เนียส
  • การโฆษณาชวนเชื่อในสงครามทั้งหมดประกอบด้วยทางเลือกสุดท้ายในการทดแทนนามธรรมที่โหดร้ายสำหรับมนุษย์ ในทำนองเดียวกัน บรรดาผู้ที่ปกป้องสงครามได้คิดค้นคำศัพท์ที่เป็นนามธรรมซึ่งฟังดูไพเราะเพื่อใช้อธิบายกระบวนการสังหารหมู่