การโฆษณาชวนเชื่อ

การโฆษณาชวนเชื่อ คือการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นกลางและมีจุดประสงค์หลักในการสร้างอิทธิพลต่อผู้อ่าน โดยบ่อยครั้งที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกเลือกเพื่อใช้ในการส่งเสริมการรับรู้โดยเฉพาะและกระตุ้นอารมณ์มากกว่าการตอบสนองอย่างมีเหตุผลต่อสถานการณ์

คำคมแก้ไข

  • การโฆษณาชวนเชื่อคือแขนในการบริหารของรัฐบาลที่มองไม่เห็น
    • Propaganda (1928) โดย เอ็ดเวิร์ด เบอร์เนียส