โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์

นักการเมืองนาซีเยอรมันและรัฐมนตรีโฆษณาชวนเชื่อ

เพาล์ โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์ (เยอรมัน: Paul Joseph Goebbels) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์ เป็นนักจิตวิทยามวลชนและแกนนำคนสำคัญฝ่ายพลเรือนของพรรคนาซี เขาได้สืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีหลังจากฮิตเลอร์ฆ่าตัวตาย เขาได้ชื่อว่าเป็นเสมือนมือซ้ายของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์

หากท่านโกหกเรื่องใหญ่มากพอ, โกหกบ่อยครั้งเพียงพอ, เรื่องนั้นจะถูกเชื่อ

คำพูด

แก้ไข
 • สังคมเป็นอุปสรรค ลัทธิสังคมนิยมคืออุดมการณ์แห่งอนาคต
  • จดหมายเปิดผนึกถึง Ernst Graf zu Reventlow ใน Völkische Freiheit, ค.ศ. 1925, คำพูดจาก Goebbels: A Biography, Peter Longerich, Random House, ค.ศ. 2015, หน้า 55
 • Rußland ... einst im Geiste seines größten Denkers, im Geiste Dostojewskis erwachen wird.
  • รัสเซีย [... ] จะตื่นขึ้นในจิตวิญญาณของนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจิตวิญญาณของดอสโตเยฟสกี
   • สังคมนิยมแห่งชาติหรือบอลเชวิค (15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1925), จดหมายสังคมนิยมแห่งชาติ (Nationalsozialistische Briefe) เขียนร่วมกับ Gregor Strasser สำหรับ Völkisch Work Community คำพูดจาก Dr. Joseph Goebbels: (1. Aufl.) โดย Viktor Reimann, Molden, ค.ศ. 1971 แปลเป็นภาษาอังกฤษใน Goebbels โดย Ralph Georg Reuth, Piper, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, มิวนิก, ค.ศ. 1991, หน้า 96. ISBN 3-492-03183-8
 • เลนินเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รองจากฮิตเลอร์ และความแตกต่างระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับฮิตเลอร์นั้นน้อยมาก
  • The New York Times, “HITLERITE RIOT IN BERLIN: Beer Glasses Fly When Speaker Compares Hitler and Lenin” (28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1925) หน้า 4
 • เลนินเสียสละมาคส์และให้อิสระแก่รัสเซียแทน คุณต้องการสละอิสรภาพของชาวเยอรมันเพื่อมาคส์ แม้แต่ชาวยิวบอลเชวิคก็ยังรับรู้อย่างชัดเจนถึงความจำเป็นของรัฐชาติรัสเซียและได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งนี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และชาญฉลาด
  • การกล่าวตำหนินักคอมมิวนิสต์เยอรมันใน สังคมนิยมแห่งชาติหรือบอลเชวิค? (Nationalsozialismus oder Bolschewismus?) NS-Briefe (25 ตุลาคม ค.ศ. 1925)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข